KDO SMO

WHO WE ARE

Substantially improving work processes for our partners and clients is the way we express ourselves, at Dotcom. Our services range from software technologies implementations for private companies and governmental institutions, to turnkey technological solutions such as ECM, IoT and Food Safety software. We also provide clients with fully custom made software.

Our mission is to develop innovative technological solutions that enable faster, more efficient and more quantifiable working processes. All solutions are based on our longstanding experiences in the field of system integration.

Smo strokovnjaki za poglobljeno preučevanje poslovanja z uporabo najbolj naprednih tehnologij. Izboljšanje delovnih procesov naših naročnikov in partnerjev s pomočjo tehnologije je namreč način, s katerim se na podjetju Dotcom izražamo. Ukvarjamo se z implementacijo projektov programske opreme za zasebni sektor in javno upravo, poleg razvoja na ključ pa v sklopu ECM, IOT in Food Safety razvijamo tudi lastne programske rešitve.

Tu smo zato, da ponudimo inovativne tehnološke rešitve, ki bodo avtomatizirale zamudne delovne procese. Te rešitve so osnovane na dolgoletnih izkušnjah na področju integracije sistemov, kar naročnikom omogoča visoko konkurenčno prednost na trgu.

Dotcom smo ustanovili leta 2008 z vizijo postati referenčni partner za implementacijo pametnih tehnološki rešitev in razvoja aplikacij za celotno območje Alpe-Adria. Smo ekipa posameznikov z dolgoletnimi in dragocenimi izkušnjam iz inženiringa programske opreme ter razvoja v tehnologijah Java in C#.NET. Delujemo na področjih javne uprave, zdravstva, prehrambne industrije in v različnih gospodarskih panogah.Naše poslanstvo je postati referenčni dobavitelj za rešitve in storitve za izboljšanje in posodabljanje poslovnih aktivnosti. Na področju tehnološke inovativnosti in podjetnosti smo leta 2018 prejeli ugledno priznanje Najpodjetniška ideja leta, ki jo podeljuje časnik Finance.

Dotcom was founded in the 2008 with a mission to become the major point of reference for smart technologies implementation in the Adriatic region. We are experts in software engineering and development in Java and C#.NET. Our solutions are applied across a wide range of industries, with emphasis on public administration, health care and food safety sector.In the 2018, the renowned financial media Finance awarded Dotcom for its outstanding achievement in technological innovation.


NAŠA EKIPA

OUR TEAM

Iztok

Iztok

Direktor & ustanovitelj

Leta izkušenj: 12 let

Največje radosti pri delu: videti zadovoljne sodelavce in slišati smeh v pisarnah.

Ostale radosti: rekreacija v naravi, solo, z družino ali prijatelji. Potovanja in eksotična hrana.


Iztok

CEO & Founder

Years of experience: 12 years

Why I love my work: I thoroughly enjoy seeing and experiencing the on-going positive spirit in the company.

Mitja

Mitja

Višji razvijalec

Leta izkušenj: 17 let, od tega del Dotcom ekipe od 2011.

Največji dosežki: integracija zunanjih sistemov z ERP, razvoj aplikacije za sektor zavarovalništva in prehrambne industrije.

Največje radosti pri delu: delati na projektu, ki je v polnem razvoju na različnih tehničnih področjih. In pa seveda fleksibilnost glede delovnega časa.

Formalna izobrazba: Računalniški inženir – logika in sistemi, VI./1 - višješolski strokovni programi, Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2002.


Mitja

Senior developer

Years of experience: 17 years, a full time member of Dotcom since 2011.

Why I love my work: because the company offers many development areas to improve my talent. Not to mention the flexibility of work schedule.

Formal education:Computer Engineer

Anja

Anja

Razvojna inženirka, vodja ekipe

Leta izkušenj: 8 let

Ključne zadolžitve znotraj podjetja: programiranje in velikodušno nagrajevanje zaposlenih.

Največje radosti pri delu: trenutek, ko se uspešno reši težek problem. Bodisi individualno, bodisi skupinsko. Kolektivni smisel za humor v podjetju.

Formalna izobrazba: inženirka informatike, univ. dipl. geografinja


Anja

Development Engineer & a Team Leader

Years of experience: 8 years

Why I love my work: I enjoy solving difficult problems. The right solution and the feeling of relief after the work is done, is my reward.

Formal education: Engineer of Informatics and University degree in Geography.

Gregor

Gregor

Razvijalec

Leta izkušenj: 18 let

Ključne zadolžitve znotraj podjetja: razvoj funkcionalnosti na slovenskem portalu javne uprave.

Največje radosti pri delu: spoznavanje novih tehnologij.

Formalna izobrazba: univ. dipl. inž. elektrotehnike


Gregor

Developer

Years of experience: 18 years.

Key responsibilities: Responsible for development of functionalities on Slovenian public administration portal.

Why I love my work: because I get a full access to emerging technologies.

Formal education: University degree in Electro-technical engineering

Erik

Erik

Full-Stack Razvijalec

Ključne zadolžitve znotraj podjetja: razvijanje programov za italijanske bolnišnice.

Največje radosti pri delu: spoznavanje novih tehnologij.

Formalna izobrazba: računalniški tehnik


Erik

Full-Stack Developer

Key responsibilities: devoted to development of software programs for Italian hospitals.

Why I love my work: because of learning about new technologies.

Andraž

Andraž

Full-Stack Razvijalec

Ključne zadolžitve znotraj podjetja: razvijanje zdravstvenega informacijskega sistema.

Največje radosti pri delu: strmenje v neskončne vrstice kod ter pisanje novih kod.

Formalna izobrazba: računalniški tehnik


Andraž

Full-Stack Developer

Key responsibilities: responsible for program development of health-care information system.

Why I love my work: I like to stare at endless codes and write new ones.

Jane

Patrik

Razvijalec

Ključne zadolžitve znotraj podjetja: razvijanje Androide aplikacije za Saefeaty.

Največje radosti pri delu: Backend (Java) in frontend (Angular)

Samouk v programiranju


Patrik

Developer of food safety applications

Key responsibilities: responsible for program development of health-care information system.

Why I love my work: because I adore Backend (Java) and frontend (Angular).

Jane

Domen

Razvijalec

Največje radosti pri delu: raznolikost projektov in delo z različnimi tehnologijami, kot so Angular, JAVA, C#, SQL.

Formalna izobrazba: univ. dipl. inž. računalništva in informatike


Domen

Developer

Why I love my work: I get to work with various technologies, such as Angular, JAVA, C#, SQL, which is always amazing.

Formal education: University degree in Computer Science and Informatics

Jane

Borut

Full-Stack Razvijalec

Ključne zadolžitve znotraj podjetja: razvijanje zdravstvenega informacijskega sistema.

Največje radosti pri delu: strmenje v neskončne vrstice kod ter pisanje novih kod.

Formalna izobrazba: univ. dipl. inž. računalništva in informatike


Borut

Full-Stack Developer

Key responsibilities: development of functionalities for Slovenian Public Administration portal.

Experience: 360-degree knowledge of IT technologies.

Formal education: University degree in Computer Science and InformaticsREDNI ZUNANJI STROKOVNJAKI

EXTERNAL EXPERTS THAT REGULARLY WORK WITH US


Marko

Strokovnjak na področju web tehnologij in elektronike

Expert in Web Technologies and Electronics


Matej

Strokovnjak za podatkovne baze

Database expert


Simon

Strokovnjak .NET tehnologij

Expert in .NET technologies


Gregor

Ključen strokovnjak na področju Jave, sodeluje s podjetjem že od samega začetka

Leading expert in Java. Gregor has played an important role in the company since its early beginningsEU PROJEKTI

EU PROJECTS

IMSE: Razvoj integriranega sistema za spremljanje starejših oseb

Glavni namen projekta IMSE je razviti integrirano rešitev, ki bo celostno odgovarjala na probleme, na katere se nanaša področje podpornih tehnologij za neodvisno staranje.

Namen projekta je raziskati običajne vzorce obnašanja starostnikov, ki živijo sami, določiti odstopanja od normalnih vzorcev, izbrati primerno IoT tehnologijo za implementacijo predvidene rešitve in na podlagi tega razviti integriran sistem za spremljanje starejših ljudi.

Tekom projekta bo razvita inovativna rešitev na področju podpornih tehnologij za neodvisno staranje (angl. active and assisted living, AAL), integrirani sistem za spremljanje starejših oseb IMSE, ki za opazovane starejše osebe (oskrbovance) prinaša več možnosti za podaljšanje samostojnega varnega in zdravega življenja na lastnem domu.

Centralna enota bo poskrbela za obdelavo s senzorji zajetih podatkov o življenjskem stilu in navadah oskrbovancev na njihovem domu, nato pa bo skladno z vnaprej opredeljenimi pravili preko namensko razvite programske opreme na GSM aparat sporočala prednastavljenemu prejemniku (oskrbovalcu) podatke o statusu oskrbovanca. Gumb za alarm bo v obliki verižice oskrbovancu ponujal pomoč v neželenih situacijah (poškodba, strah, opazovana oseba se izgubi itd.), saj bo naprava ob pritisku na gumb vzpostavila klicno povezavo z izbrano osebo (npr. zdravnik, oskrbovalec, družinski član itd.).

Glavne aktivnosti projekta so:

1. Raziskava vzorcev običajnega obnašanja oskrbovancev ter identifikacija meril neobičajnega obnašanja,
2. Raziskava, testiranje in izbor ustreznih IoT tehnologij za implementacijo sistema ter prilagoditev IoT protokolov,
3. Načrtovanje in razvoj strojne opreme ter izdelava in testiranje prototipa
4. Razvoj platforme in programske opreme za komunikacijo, analizo podatkov in posredovanje sporočil,
5. Razvoj spletne platforme za dostopanje do podatkov,
6. Razvoj elektronskega dozirnika za jemanje zdravil,
7. Testiranje celotnega sistema

Skupna predvidena vrednost projekta znaša 2300.365,84 EUR, vrednost sofinanciranja pa je 135.164,61 EUR. Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)


WTCE-World Travel Catering & Onboard Services Expo

Obdobje trajanja sejma: 2.4.2019 – 4.4.2019

Kraj in država sejma: Hamburg, Nemčija

Tekom projekta bo razvita inovativna rešitev na področju podpornih tehnologij za neodvisno staranje (angl. active and assisted living, AAL), integrirani sistem za spremljanje starejših oseb IMSE, ki za opazovane starejše osebe (oskrbovance) prinaša več možnosti za podaljšanje samostojnega varnega in zdravega življenja na lastnem domu.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na »Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022«

Naložbo sofinancira RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)


Integralna rešitev za optimizacijo proizvodnje: Industrial Spyder

Cilj projekta je razvoj integralnega sistema za spremljanje proizvodnje, ki z rešitvami na osnovi naprednih senzorjev, blockchain tehnologije in analitike z uporabo metod umetne inteligence zbira, analizira in obdeluje industrijske podatke ter v realnem času povezuje tri glavne dejavnike vsake proizvodnje: človeka – stroj – orodje.

Višina celotnih stroškov operacije: 5.790.215,25 EUR; višina sofinanciranja: 2.327.671,70 EUR.

Naložbo sofinancira RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)