Svojim naročnikom ponujamo izvajanje inženiringa programske opreme in razvoja v tehnologijah Java in C#.NET. Razvijamo aplikacije za pametne telefone in tablice v React Native, pri razvoju pa pretežno uporabljamo metodologijo Agile.

We offer complete executions of software and development technologies, such as Java and C#.NET. We develop applications for smart phones and tablets in React Native. In development, we mostly use Agile methodology.

Po temeljitem pregledu stanja s partnerjem ali naročnikom skupaj določimo tehnologije, v katere bo potrebno vlagati. V kolikor gre za nove tehnologije – in te se pojavljajo zelo hitro – organiziramo notranje izobraževanje kadrov. To storimo tako, da pri vsakem projektu določimo referenta, ki upravlja z notranjimi resursi ter aktivno vodi izobraževanje vse do dejanske implementacije tehnologije. Naš referent tako upravlja z aktivnostmi, tehničnimi podatki, standardi, specifikami in pogodbami. Po predhodnem dogovoru predamo naročniku tudi celotno projektno dokumentacijo. Kodo vedno komentiramo na podlagi specifik Dotcom-a ali naročnika.

After a thorough examination of the situation, we initiate a close relationship with the client to determine the best technologies for their current and future needs. State-of-the-art technologies are quickly adopted by our team. We usually assign a manager for each project, which means that every expert in our company receives a systematic training – from the initial stage to the final phase of implementation. A hands-on interactive approach to such trainings leads to effective management of activities, technical data, industry standards, contracts and, most importantly, effective implementation. Based on prior agreement, the project documentation can also be prepared and handed to the client. Code is always commented.

TEHNOLOGIJE / PARTNERSTVA

TECHNOLOGICAL SOLUTIONS / PARTNERS

REFERENCE

REFERENCES