SAEFY

Avtomatizirano spremljanje temperature

Automated temperature monitoring

Saefy pametni temperaturni senzorji omogočajo spremljanje in zapisovanje temperature v realnem času iz ene same rešitve v oblaku. Od upravljanja kakovosti in varnosti hrane do nadzora kliničnih vzorcev.

Saefy pametni senzorji omogočajo brezžično spremljanje in zapisovanje temperature v realnem času iz ene same rešitve v oblaku:

From quality control management to supervision of clinical samples. Saefy smart sensors enable real time monitoring and recording of food temperatures from one solution and in one cloud:


- Senzorji se lahko namestijo v katerokoli napravo ali prostor
- 24/7/365 spremljanje vseh vaših kritičnih kontrolnih točk na različnih lokacijah in v realnem času
- Opozarjanje in poročanje ob spremembah mejnih parametrov
- Dostop do podatkov s katerekoli lokacije ali naprave
- Avtomatizira procese, odpravlja pomanjkljivo preverjanje in nadzor

- Sensors can be installed in any device or space
- 24/7/365 monitoring of all critical control points from various locations and in real time
- Notification alerts and reports on any changes of the parameters
- Access to data from any device or location
- Automatization of the processes, minimizes human error that occur in controlling process