MOREFROMFOOD

Sistem vodenja varnosti živil

Automated monitoring system for control of food safety

MoreFromFood solution was designed to monitor all stages of food safety process “from farm to fork” (full traceability), including managing all food safety related protocols and plans. Application has been designed to enable a comprehensive as well as modular managing of food safety processes. It includes program applications, multimedia content, consulting and staff training, traceability, etc. The system is simple, completely reliable and suitable for both public and private organizations (regional administrations, manufacturers, distributers, quality control agencies).

Find out more: www.morefromfood.com

Rešitev MoreFromFood – Food Safety Control Management omogoča popolno sledenje hrani – "od proizvajalca do končnega uporabnika" in upravljanje ter vodenje vseh načrtov zagotavljanja varnosti živil. Aplikacijo smo razvili tako, da omogoča celovit in modularni sistem za ustvarjanje in upravljanje načrtov: programske aplikacije, multimedijske vsebine, svetovanje in usposabljanje zaposlenih, sledljivosti, itd. Sistem je enostaven, zanesljiv in primeren tako za javne kot zasebne organizacije (regionalne uprave, proizvajalci, distributerji, agencije za preverjanje kakovosti).

Izvedi več: www.morefromfood.com